List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jako przedstawiciele świata twórców kultury i mediów zwracamy się z apelem o pilne rozważenie zmian w projektowanej ustawie implementującej dyrektywę UE o prawie autorskim. W obecnej formie ustawa ta stwarza poważne zagrożenie dla polskich twórców i wydawców.
(…) Wierzymy, że silny i tętniący życiem krajobraz medialny jest niezbędny dla demokracji i społeczeństwa. Zapewniając godziwe wynagrodzenie twórcom i wydawcom, rząd może odegrać kluczową rolę we wspieraniu twórców, niezależnego dziennikarstwa i budowaniu zróżnicowanego ekosystemu medialnego w Polsce.

Marek Balawajder złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Polskich Mediów

10 lutego 2024 Marek Balwajder w oświadczeniu przesłanym Prezydium Rady poinformował o swojej rezygnacji.

Stanowisko prezydium Rady Polskich Mediów w sprawie mediów publicznych

Jako prezydium Rady Polskich Mediów jesteśmy przekonani, że w Polsce potrzebujemy prawdziwie wolnych, odpartyjnionych i stabilnych finansowo mediów publicznych. Obecna sytuacja wokół tych mediów może i powinna stać się początkiem budowania nowego systemu opartego na wartościach i standardach opisanych w ustawie o radiofonii telewizji.

Debata na temat zmian w mediach publicznych z udziałem członków RPM

Debata prowadzona przez Przewodniczącego RPM Bartosza Węglarczyka z udziałem członków Rady Kamili Ceran, Brygidy Grysiak, Tomasza Sekielskiego, Andrzeja Stankiewcza oraz Magdaleny Rigamonti.

Oświadczenie przewodniczącego Rady Polskich Mediów

Jako przewodniczący Rady Polskich Mediów wyrażam szok i oburzenie zachowaniem posła Grzegorza Brauna w polskim Sejmie.

Nowi członkowie RPM

Do Rady Polskich Mediów dołączyły kolejne dwie redakcje. Są to Radio Nawy Świat i NaTemat.pl.

Uchwała w sprawie zniesienia autoryzacji

Apelujemy do Sejmu i Senatu RP o zniesienie obowiązku autoryzacji wypowiedzi jako zapisu archaicznego i nieprzystającego do realiów kraju demokratycznego.

Apel o działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Rada Polskich Mediów apeluje do marszałka Sejmu i marszałek Senatu o podjęcie działań w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych dziennikarek i dziennikarzy polskich mediów skazanych na kary więzienia na Białorusi.