Wystąpienie przewodniczącego Rady podczas gali nagród Press Club Polska

Zadaniem dziennikarzy nie jest ani wspieranie żadnego rządu, ani obalanie żadnego rządu. Naszym zadaniem nie jest doradzanie politykom, wskazywanie im drogi, czy przyjaźnienie się z nimi.
(…) Naszym zadaniem jest dostarczanie ludziom informacji po to, by mogli podejmować świadome decyzje czy to o tym, na pójść do kina, czy jaki samochód kupić, czy na kogo zagłosować w wyborach. Jedynym kryterium publikacji lub zaniechania publikacji musi być wyłącznie interes publiczny. Tak służymy ludziom i tak służymy demokracji.

Uchwała w sprawie działań Przewodniczącego KRRiT wymierzonych przeciwko niezależnym mediom

Rada Polskich Mediów stanowczo sprzeciwia się bezprawnym i szkodliwym społecznie działaniom podejmowanym przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec niezależnych mediów.

Nowy członek RPM

Do Rady Polskich Mediów dołączyła redakcja Goniec.pl.

List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jako przedstawiciele świata twórców kultury i mediów zwracamy się z apelem o pilne rozważenie zmian w projektowanej ustawie implementującej dyrektywę UE o prawie autorskim. W obecnej formie ustawa ta stwarza poważne zagrożenie dla polskich twórców i wydawców.
(…) Wierzymy, że silny i tętniący życiem krajobraz medialny jest niezbędny dla demokracji i społeczeństwa. Zapewniając godziwe wynagrodzenie twórcom i wydawcom, rząd może odegrać kluczową rolę we wspieraniu twórców, niezależnego dziennikarstwa i budowaniu zróżnicowanego ekosystemu medialnego w Polsce.

Marek Balawajder złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Polskich Mediów

10 lutego 2024 Marek Balwajder w oświadczeniu przesłanym Prezydium Rady poinformował o swojej rezygnacji.

Stanowisko prezydium Rady Polskich Mediów w sprawie mediów publicznych

Jako prezydium Rady Polskich Mediów jesteśmy przekonani, że w Polsce potrzebujemy prawdziwie wolnych, odpartyjnionych i stabilnych finansowo mediów publicznych. Obecna sytuacja wokół tych mediów może i powinna stać się początkiem budowania nowego systemu opartego na wartościach i standardach opisanych w ustawie o radiofonii telewizji.

Debata na temat zmian w mediach publicznych z udziałem członków RPM

Debata prowadzona przez Przewodniczącego RPM Bartosza Węglarczyka z udziałem członków Rady Kamili Ceran, Brygidy Grysiak, Tomasza Sekielskiego, Andrzeja Stankiewcza oraz Magdaleny Rigamonti.

Oświadczenie przewodniczącego Rady Polskich Mediów

Jako przewodniczący Rady Polskich Mediów wyrażam szok i oburzenie zachowaniem posła Grzegorza Brauna w polskim Sejmie.

Nowi członkowie RPM

Do Rady Polskich Mediów dołączyły kolejne dwie redakcje. Są to Radio Nawy Świat i NaTemat.pl.

Uchwała w sprawie zniesienia autoryzacji

Apelujemy do Sejmu i Senatu RP o zniesienie obowiązku autoryzacji wypowiedzi jako zapisu archaicznego i nieprzystającego do realiów kraju demokratycznego.

Apel o działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Rada Polskich Mediów apeluje do marszałka Sejmu i marszałek Senatu o podjęcie działań w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych dziennikarek i dziennikarzy polskich mediów skazanych na kary więzienia na Białorusi.