Radą Polskich Mediów kieruje Walne Zgromadzenie Rady, zwoływane wśród wszystkich jej członków co najmniej raz na rok.

Na co dzień jej pracami kieruje Prezydium Rady i Przewodniczący.

Skład Prezydium Rady pierwszej kadencji (2023-2025):

  • Bartosz Węglarczyk – Przewodniczący Rady Polskich Mediów
  • Jerzy Baczyński – Wiceprzewodniczący Rady Polskich Mediów
  • Kamila Ceran – Wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów
  • Brygida Grysiak – Wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów
  • Barbara Kasprzycka – Wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów
  • Magdalena Kicińska – Wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów
  • Aleksandra Sobczak – Wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów
  • Michał Szułdrzyński – Wiceprzewodniczący Rady Polskich Mediów
  • przedstawiciel Press Club Polska – Sekretarz Generalny Rady