Uchwała RPM z dnia 23 listopada 2023

Apel o działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Rada Polskich Mediów apeluje do marszałka Sejmu i marszałek Senatu o podjęcie działań na każdym możliwym polu, w tym w organizacjach międzynarodowych i na forum Unii Europejskiej, w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych dziennikarek i dziennikarzy polskich mediów skazanych na kary więzienia na Białorusi.

Nie ma wolności bez wolnych mediów. Nie ma wolnej Białorusi bez dziennikarzy pracujących bez obawy o własne życie i zdrowie.

Rada Polskich Mediów wyraża podziw i szacunek dla wszystkich dziennikarzy pracujących na Białorusi w skrajnie trudnych warunkach opresyjnego państwa.

Uchwała wyraża stanowisko wszystkich członków Rady Polskich Mediów.

Bartosz Węglarczyk
przewodniczący Rady Polskich Mediów