Uchwała RPM z dnia 28 listopada 2023

Apel w sprawie zniesienia autoryzacji

Apelujemy do Sejmu i Senatu RP o zniesienie obowiązku autoryzacji wypowiedzi jako zapisu archaicznego i nieprzystającego do realiów kraju demokratycznego.

Zapisy o obowiązku autoryzacji powodują, że wyborcy nie mają dostępu w mediach do prawdziwych wypowiedzi osób publicznych. Członkowie Rady znają wiele przykładów zmiany wypowiedzi osób publicznych w taki sposób, by czytelniczki i czytelnicy nie mogli poznać prawdziwych poglądów rozmówcy.

Obowiązek autoryzacji, nieznany w większości krajów Unii Europejskiej niewywodzących się z dawnego bloku wschodniego, jest zaprzeczeniem prawa dostępu wyborców do prawdziwej i pełnej informacji na temat pracy i poglądów osób sprawujących stanowiska publiczne. Autoryzacja jest prawną furtką umożliwiającą kłamstwo.

Apelujemy o jak najszybsze zniesienie art. 14a Prawa prasowego.

Stanowisko to podzielają wszyscy członkowie Rady Polskich Mediów.

Bartosz Węglarczyk
przewodniczący Rady Polskich Mediów
w imieniu członków Rady Polskich Mediów