Nowi członkowie RPM

Do Rady Polskich Mediów dołączyły kolejne dwie redakcje. Są to Radio Nawy Świat i NaTemat.pl. Ponadto do Rady dołączyli kolejni redaktorzy z redakcji będących już członkami.

Nowymi członkami Rady Polskich Mediów zostali: Milena Bryła, zastępczyni redaktora naczelnego NaTemat.pl, Magdalena Chrzcznonowicz, zastępczyni redaktora naczelnego OKO.press, Magda Jethon, redaktorka naczelna Radia Nowy Świat, Michał Mańkowski, redaktor naczelny, członek zarządu NaTemat.pl i Michał Wodziński, redaktor naczelny „Faktu”.