Stanowisko prezydium Rady Polskich Mediów w sprawie mediów publicznych

Jako prezydium Rady Polskich Mediów jesteśmy przekonani, że w Polsce potrzebujemy prawdziwie wolnych, odpartyjnionych i stabilnych finansowo mediów publicznych. Obecna sytuacja wokół tych mediów może i powinna stać się początkiem budowania nowego systemu opartego na wartościach i standardach opisanych w ustawie o radiofonii telewizji.

To sprawa fundamentalnej wagi dla demokracji, dla społeczeństwa obywatelskiego, dla prawa obywateli do informacji. Dlatego jako obywatele i środowisko dziennikarskie jesteśmy gotowi uczestniczyć w budowaniu tego ładu.

Prezydium Rady Polskich Mediów stoi na stanowisku, że zmiany w mediach publicznych powinny odbywać się w sposób uporządkowany i zgodny z prawem, który nie powoduje u dziennikarzy poczucia niepewności.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja jest konsekwencją nielegalnego i nieetycznego przejęcia całkowitej kontroli nad mediami publicznymi przez partię Prawo i Sprawiedliwość oraz działalności pracowników mediów publicznych, którzy sprzeniewierzyli się zasadom etyki dziennikarskiej godząc się na wypełnienie woli partii rządzącej i którzy stali się narzędziem partyjnej propagandy.

Rolą mediów publicznych jest patrzenie na ręce każdej władzy bez względu na to, kto tę władzę sprawuje. Media publiczne nie mogą być łupem wyborczym kolejnych partii.

Członkowie prezydium Rady Polskich Mediów:
Kamila Ceran, Radio TOK FM
Brygida Grysiak, TVN24
Barbara Kasprzycka, „Dziennik Gazeta Prawna”
Magdalena Kicińska, „Magazyn Pismo”
Aleksandra Sobczak, „Gazeta Wyborcza”
Michał Szułdrzyński, „Rzeczpospolita”
Bartosz Węglarczyk, Onet
Jarosław Włodarczyk, Press Club Polska