Wprowadzone przez

Wystąpienie przewodniczącego Rady podczas gali nagród Press Club Polska

Zadaniem dziennikarzy nie jest ani wspieranie żadnego rządu, ani obalanie żadnego rządu. Naszym zadaniem nie jest doradzanie politykom, wskazywanie im drogi, czy przyjaźnienie się z nimi.
(…) Naszym zadaniem jest dostarczanie ludziom informacji po to, by mogli podejmować świadome decyzje czy to o tym, na pójść do kina, czy jaki samochód kupić, czy na kogo zagłosować w wyborach. Jedynym kryterium publikacji lub zaniechania publikacji musi być wyłącznie interes publiczny. Tak służymy ludziom i tak służymy demokracji.

List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jako przedstawiciele świata twórców kultury i mediów zwracamy się z apelem o pilne rozważenie zmian w projektowanej ustawie implementującej dyrektywę UE o prawie autorskim. W obecnej formie ustawa ta stwarza poważne zagrożenie dla polskich twórców i wydawców.
(…) Wierzymy, że silny i tętniący życiem krajobraz medialny jest niezbędny dla demokracji i społeczeństwa. Zapewniając godziwe wynagrodzenie twórcom i wydawcom, rząd może odegrać kluczową rolę we wspieraniu twórców, niezależnego dziennikarstwa i budowaniu zróżnicowanego ekosystemu medialnego w Polsce.

Stanowisko prezydium Rady Polskich Mediów w sprawie mediów publicznych

Jako prezydium Rady Polskich Mediów jesteśmy przekonani, że w Polsce potrzebujemy prawdziwie wolnych, odpartyjnionych i stabilnych finansowo mediów publicznych. Obecna sytuacja wokół tych mediów może i powinna stać się początkiem budowania nowego systemu opartego na wartościach i standardach opisanych w ustawie o radiofonii telewizji.