Apel o działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Rada Polskich Mediów apeluje do marszałka Sejmu i marszałek Senatu o podjęcie działań w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych dziennikarek i dziennikarzy polskich mediów skazanych na kary więzienia na Białorusi.